Background Image
Previous Page  9 / 182 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 9 / 182 Next Page
Page Background

9

Produktionsbetriebe

Productieplaasten

Production sites

Productiebedrijven:

De productiebedrijven van de Grünewald-

groep zijn Jonge Planten Grünewald B.V.

in Nederland en Jungpflanzen Grünewald

GmbH in Duitsland.

Op deze locaties worden de onbewortelde

stekken van de bedrijven uit het zuiden

beworteld in moderne bedrijven met de

hoogste kwaliteitsnormen. Daarna worden

deze met onze eigen moderne vrachtwa-

gens bij de klanten geleverd.

Production facilities:

The production facilities of the Grünewald

group are the Jonge Planten Grünewald

B.V. in the Netherlands and the Jung-

pflanzen Grünewald GmbH in Germany.

The unrooted cuttings from the south

farms are propagated there under high

quality standards in modern production

greenhouses, afterwards we deliver the

ready plants with own up to date trucks

to our customers.

Produktionsstandorte:

Die Produktionsstandorte der Grüne-

wald Gruppe sind die Jonge Planten

Grünewald B.V. in den Niederlanden

und Jungpflanzen Grünewald GmbH in

Deutschland.

Dort werden in modernen Betrieben

auf höchstem Qualitätsniveau die unbe-

wurzelten Stecklinge der Südbetriebe be-

wurzelt und durch den eigenen moder-

nen Fuhrpark zu den Kunden geliefert.

LVG’s trial testing stations are: Veitshöchheim, Bad-Zwischenahn, Hannover,

Erfurt, Dresden, Großbeeren (Berlin), Quedlinburg, Heidelberg,

Stuttgart-Hohenheim, Weihenstephan, trial stations Netherlands, trial stations USA,

Emsflower, Renner GmbH –

Many thanks to them for their work!

LVG

Veel van deze soorten uit de Grünewald

Veredeling B.V. hebben in de laatste jaren

bij onafhankelijke proefstations goede

testresultaten behaald en werden zelf met

een overwinning onderscheiden. Met hun

ruime keuze jarenlang geteste soorten en

de bijzonder hoge kwaliteitseisen van het

eigen bedrijfslaboratorium – gecertificeerd

door de Elite Naktuinbouw Keuring – zijn

de GGG soorten zonder meer een

uitstekende basis voor de productie van

gezonde planten. Om uw keuze te

vergemakkelijken, worden onafhankelijk

van de geteste soorten met een goed

resultaat, de winnaars uit de test met een

LVG stempel aangeduid.

LVG

Plenty varieties of the Grünewald

Veredelings B.V. got very good ratings in

the last years at independent research

facilities and some of them reached even

the best notes.We offer you a wide range

of varieties which were tested for years

under high quality standards in our

own laboratory – which has an Elite

Naktuinbouw certification – therefore the

GGG varieties are a perfect fundament for

a production of healthy plants. To make

your choice easier, we included in our

catalogue a new icon – the research

facility seal – you will find this seal at

those varieties which were tested at

independent research facilities and found

good or even excellent.

LVG

Viele Sorten der Grünewald Verdelings

B.V. konnten in den letzten Jahren bei

unabhängigen Sortenvergleichen gute

Ergebnisse und einige Testsiege ver-

zeichnen. Mit ihrer großen Auswahl

jahrelang getesteter Sorten und den be-

sonders hohen Qualitätsanforderungen

des unternehmenseigenen Labors –

ausgewiesen durch die Elite Naktuin-

bouw Zertifizierung – sind GGG-Sorten

somit eine sehr gute Grundlage für die

Produktion gesunder Pflanzen. Um

Ihnen die Auswahl zu erleichtern, sind

unabhängig für gut getestete Sorten

bzw. Testsieger mit einem LVG-Siegel

markiert.